ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФА У 2021 РОЦІ.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФА У 2021 РОЦІ.

Шановні мешканці міста Маріуполя!

Відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 виконавець послуг поводження з побутовими відходами — КП «Комунальник», інформує споживачів про намір здійснити зміну тарифів з 01.07.2021р. на послуги з вивезення твердих та рідких побутових відходів (згідно Постанови КМУ №318 від 27.03.2019 р. «Про внесення змін до деяких постанов КМУ»),  які затверджені рішеннями виконавчого комітету Маріупольської міської ради від 21.06.2019р. № 246 «Про внесення змін до рішення виконкому від 18.07.2018 № 323 (для твердих побутових відходів) і від 27.02.2017 № 32 «Про тарифи на послуги з вивозу та розміщення рідких побутових відходів» (для рідких побутових відходів) та розраховані на рівні витрат підприємства у 2017-2019 р., відповідно.

 Для своєчасного вивезення ТПВ, забезпечення необхідного санітарного стану міста, КП «Комунальник» зобов’язане переглянути тарифи в сторону їх підвищення. З 01.07.2021 року підприємством планується підвищення тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів. Періодичність вивезення з багатоквартирних будинків – щоденно, приватного сектору та інших споживачів – згідно графіків та договорів.

Обгрунтування причин зміни тарифів – це  перегляд окремих їх складових витрат, а саме: підвищення  оплати праці персоналу, діяльність якого безпосередньо пов’язана з технологічним процесом, та внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (згідно Змін та доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої  промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017 — 2018 роки, зареєстрованих Міністерством соціальної політики України за № 26 від  04.12.2018 р. та Зміни прожиткового мінімуму на 2021 рік згідно Бюджету України). Також зросли суми витрат на ППМ, матеріали, комунальні послуги.

Таким чином, з 01.07.2021р. пропонується встановити наступні тарифи:

на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення твердих побутових відходів) за 1м³:

— Населення – 116,27 грн

          — з одного мешканця в місяць, що проживає в державному секторі – 19,18 грн. – підвищення на 3,73 грн.;        

          — з  одного мешканця в місяць, що проживає в приватному секторі – 22,09 грн. – підвищення на 4,30 грн.).                                                                                                                       

             — Бюджетні установи – 116,27 грн.

— Інші споживачі – 127,63 грн.

на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення рідких побутових відходів) за 1м³

— Населення – 145,51 грн

             — Бюджетні установи – 145,51 грн.

— Інші споживачі – 145,51 грн.

Відповідно до набрання чинності Закону України від 03.12.2020 № 1060 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання  житлово-комунальних послуг» з 01.05.2021, необхідне введення абонентської плати, яке передбачено постановою КМУ від 26.07.2006 №1010 про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами.

Пропонується встановити плату за абонентське обслуговування для мешканців багатоквартирних будинків у місяць на 1 особовий рахунок з ПДВ  —  2,48 грн.

Також, до Вашої уваги пропонується ознайомитись зі структурою тарифів на послуги з поводженням з побутовими відходами , а саме з  вивезення твердих та рідких побутових відходів, які викладені для розгляду (див. нижче):

Структура тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення твердих побутових відходів)

Статті витратЗагальні витрати, грн.Населення, грн.Бюджетні установи, грн.Інші споживачі, грн.
 Об’єм послуг, м3896 059669 09267 527159 440
 Повна планована собівартість послуг (урахування послуг з захоронення ТПВ)77 276 146,0357 702 507,415 823 529,8313 750 108,78
ППСПовна планована собівартість послуг (без урахування послуг з захоронення ТПВ)70 645 588,1452 751 434,735 323 851,0312 570 302,37
 Повна планова собівартість вивезення 1 м3 ТПВ78,8478,8478,8478,84
1.Планована   виробнича   собівартість:55 809 611,7841 673 332,634 205 811,969 930 467,19
 Планова виробнича собівартість 1 м362,2862,2862,2862,28
1.1.Прямі витрати на оплату праці (персоналу, діяльність якого безпосередньо пов’язана з технологічним  процесом)21 767 231,56   
1.2.Прямі материальні витрати:16 882 110,05   
1.2.1.Прямі витрати на придбання палива12 075 228,76   
1.2.2.Прямі витрати на придбання матеріалів, запасних   частин,   купованих   комплектувальних виробів,  напівфабрикатів  та  інших  матеріальних  ресурсів   для забезпечення   технологічного  процесу4 806 881,29   
1.3.Інші прямі витрати:4 788 790,94   
1.3.1.внески на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу4 788 790,94   
1.3.2.амортизація основних виробничих  засобів,  інших  необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення0,00   
1.3.3.інші виробничі витрати,  безпосередньо пов’язані з конкретним
об’єктом витрат
0,00   
1.4.Загальновиробничі витрати:12 371 479,23   
1.4.1Оплата праці загальновиробничого персоналу8 828 925,58   
1.4.2Внески на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування для загальновиробничого персоналу1 942 363,63   
1.4.3Витрати на утриманням, експлуатацією,  ремонтом,  страхуванням,  орендою
основних засобів та інших необоротних активів  загальновиробничого
призначення,  пожежною  і сторожовою охороною об’єктів виробничого
призначення,  утриманням  санітарних  зон,  оплатою  послуг  інших
спеціалізованих   підприємств
187 742,65   
1.4.4Витрати на  опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих
приміщень,  вивезенням  сміття,  та  інші  витрати,  пов’язані   з експлуатацією виробничих приміщень
837 717,15   
1.4.5Витрати на обслуговуванням виробничого  процесу  та   інших   допоміжних
виробництв  (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони  праці,  дотримання  вимог  техніки  безпеки,
обов’язкове  страхування водіїв автотранспортних засобів,  послуги
інших  підприємств,  службові  відрядження  працівників  ремонтних
цехів та інших допоміжних виробництв
431 278,92   
1.4.6Витрати на охороною навколишнього середовища8 153,95   
1.4.7Амортизація основних засобів,  інших необоротних матеріальних і нематеріальних
активів загальновиробничого призначення
0,00   
1.4.8Податки, збори (обов’язкові платежі)135 297,35   
2.Адміністративні витрати:13 746 976,6010 264 940,221 035 972,062 446 064,32
 Адміністративні витрати, %24,6324,6324,6324,63
2.1.Оплата праці адміністративного персоналу11 047 726,72   
2.2.Внески на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування адміністративного персоналу2 430 499,88   
2.3.Витрати з утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних  активів  адміністративного  призначення268 750,00   
2.4.Витрати на оплату професійних послуг  (юридичні,  аудиторські),  послуг зв’язку,  розрахунково-касового  обслуговування  та  інших  послуг банків, наданих відповідно до укладених договорів0,00   
2.5.Податки і збори (обов’язкових платежів), крім тих,
що  включаються  до  планованої  виробничої  собівартості  послуг
0,00   
2.6.Інші витрати (використання  малоцінних  і  швидкозношуваних  предметів,
канцелярські  витрати,  розв’язання  спорів  у  судах,  передплата  періодичних професійних видань тощо)
0,00   
3.Витрати із збуту послуг:1 088 999,76813 161,8882 067,01193 770,86
 Витрати на збут, %1,951,951,951,95
3.1.Оплата праці персоналу855 435,35   
3.2.Внески на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування персоналу188 195,78   
3.3.Оплата інформаційних послуг0,00   
3.4.Виготовленням розрахункових документів45 368,63   
3.5.Амортизація   та   утримання   основних   засобів,   інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів,  пов’язаних  із збутом послуг0,00   
4.Інші витрати з операційної діяльності0,000,000,000,00
5.Фінансові витрати0,000,000,000,00
5.1.Витрати  із  сплати відсотків  за  користування  отриманими  кредитами,   витрати   за договором  фінансового  лізингу (оренди) та витрати,  пов’язані із
запозиченнями для  цілей  інвестиційної  (пов’язаної  з  основною) діяльності.
0,000,000,000,00
6.Рівень   рентабельності у т.ч.:7 160 083,334 220 114,78425 908,082 514 060,47
 % рентабельності10,148,008,0020,00
 рентабельність яка спрямовується на інвестиційну програму236 240,00176 401,6617 803,0442 035,30
7.Витрати  на реалізацію інвестиційної програми, у т.ч. за рахунок:4 131 056,003 084 681,39311 316,35735 058,26
7.1.амортизації основних виробничих  засобів3 894 816,002 908 279,73293 513,31693 022,96
7.2.планового прибутку236 240,00176 401,6617 803,0442 035,30
8.Вартість захоронення ТПВ на полігоні6 630 557,894 951 072,68499 678,801 179 806,41
 Повні витрати на реалізацію послуг (без ПДВ)88 331 045,3664 830 901,926 542 951,2216 957 192,21
 Тариф на 1 м3 без ПДВ98,5896,8996,89106,35
9.ПДВ17 666 209,0712 966 180,381 308 590,243 391 438,44
 Повна собівартість та витрати на реалізацію інвестиційної програми з ПДВ105 997 254,4377 797 082,307 851 541,4620 348 630,65
 Об’єм послуг, м3896 059669 09267 527159 440
 Тариф на 1 м3 з ПДВ118,29116,27116,27127,63

Структура тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення рідких побутових відходів)

Статті витратЗагальні витрати, грн.Населення, грн.Бюджетні установи, грн.Інші споживачі, грн.
 Об’єм послуг, м312 0006 6961 9803 324
 Повна планована собівартість послуг (урахування послуг з розміщення РПВ)1 341 217,57748 399,40221 300,90371 517,27
ППСПовна планована собівартість послуг (без урахування послуг з розміщення РПВ)1 138 717,57635 404,40187 888,40315 424,77
 Повна планова собівартість вивезення 1 м3 РПВ94,8994,8994,8994,89
1.Планована   виробнича   собівартість:987 199,75550 857,46162 887,96273 454,33
 Планова виробнича собівартість 1 м382,2782,2782,2782,27
1.1.Прямі витрати на оплату праці (персоналу, діяльність якого безпосередньо пов’язана з технологічним  процесом)396 687,09   
1.2.Прямі материальні витрати:393 222,87   
1.2.1.Прямі витрати на придбання палива260 143,86   
1.2.2.Прямі витрати на придбання матеріалів, запасних   частин,   купованих   комплектувальних виробів,  напівфабрикатів  та  інших  матеріальних  ресурсів   для забезпечення   технологічного  процесу133 079,01   
1.3.Інші прямі витрати:142 767,44   
1.3.1.внески на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу87 271,16   
1.3.2.амортизація основних виробничих  засобів,  інших  необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення55 496,28   
1.3.3.інші виробничі витрати,  безпосередньо пов’язані з конкретним
об’єктом витрат
0,00   
1.4.Загальновиробничі витрати:54 522,35   
1.4.1Оплата праці загальновиробничого персоналу30 959,02   
1.4.2Внески на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування для загальновиробничого персоналу6 810,98   
1.4.3Витрати на утриманням, експлуатацією,  ремонтом,  страхуванням,  орендою
основних засобів та інших необоротних активів  загальновиробничого
призначення,  пожежною  і сторожовою охороною об’єктів виробничого
призначення,  утриманням  санітарних  зон,  оплатою  послуг  інших
спеціалізованих   підприємств
2 826,00   
1.4.4Витрати на  опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих
приміщень,  вивезенням  сміття,  та  інші  витрати,  пов’язані   з експлуатацією виробничих приміщень
8 209,22   
1.4.5Витрати на обслуговуванням виробничого  процесу  та   інших   допоміжних
виробництв  (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони  праці,  дотримання  вимог  техніки  безпеки,
обов’язкове  страхування водіїв автотранспортних засобів,  послуги
інших  підприємств,  службові  відрядження  працівників  ремонтних
цехів та інших допоміжних виробництв
4 497,82   
1.4.6Витрати на охороною навколишнього середовища69,31   
1.4.7Амортизація основних засобів,  інших необоротних матеріальних і нематеріальних
активів загальновиробничого призначення
0,00   
1.4.8Податки, збори (обов’язкові платежі)1 150,00   
2.Адміністративні витрати:116 849,3165 201,9119 280,1432 367,26
 Адміністративні витрати, %11,8411,8411,8411,84
2.1.Оплата праці адміністративного персоналу93 905,68   
2.2.Внески на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування адміністративного персоналу20 659,25   
2.3.Витрати з утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних  активів  адміністративного  призначення2 284,38   
2.4.Витрати на оплату професійних послуг  (юридичні,  аудиторські),  послуг зв’язку,  розрахунково-касового  обслуговування  та  інших  послуг банків, наданих відповідно до укладених договорів0,00   
2.5.Податки і збори (обов’язкових платежів), крім тих,
що  включаються  до  планованої  виробничої  собівартості  послуг
0,00   
2.6.Інші витрати (використання  малоцінних  і  швидкозношуваних  предметів,
канцелярські  витрати,  розв’язання  спорів  у  судах,  передплата  періодичних професійних видань тощо)
0,00   
3.Витрати із збуту послуг:34 668,5119 345,035 720,309 603,18
 Витрати на збут, %3,513,513,513,51
3.1.Оплата праці персоналу27 232,96   
3.2.Внески на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування персоналу5 991,25   
3.3.Оплата інформаційних послуг0,00   
3.4.Виготовленням розрахункових документів1 444,30   
3.5.Амортизація   та   утримання   основних   засобів,   інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів,  пов’язаних  із збутом послуг0,00   
4.Інші витрати з операційної діяльності0,000,000,000,00
5.Фінансові витрати0,000,000,000,00
5.1.Витрати  із  сплати відсотків  за  користування  отриманими  кредитами,   витрати   за договором  фінансового  лізингу (оренди) та витрати,  пов’язані із
запозиченнями для  цілей  інвестиційної  (пов’язаної  з  основною) діяльності.
0,000,000,000,00
6.Рівень   рентабельності у т.ч.:113 871,7663 540,4418 788,8431 542,48
 % рентабельності10,0010,0010,0010,00
 рентабельність яка спрямовується на інвестиційну програму0,000,000,000,00
7.Витрати  на реалізацію інвестиційної програми, у т.ч. за рахунок:0,000,000,000,00
7.1.амортизації основних виробничих  засобів0,000,000,000,00
7.2.планового прибутку0,000,000,000,00
8.Вартість розміщення РПВ на КНС-11, КНС-9 КП»МВУВКГ»202 500,00112 995,0033 412,5056 092,50
 Повні витрати на реалізацію послуг (без ПДВ)1 455 089,33811 939,84240 089,74403 059,75
 Тариф на 1 м3 без ПДВ121,26121,26121,26121,26
9.ПДВ291 017,87162 387,9748 017,9580 611,95
 Повна собівартість та витрати на реалізацію інвестиційної програми з ПДВ1 746 107,20974 327,81288 107,69483 671,70
 Об’єм послуг, м312 0006 6961 9803 324
 Тариф на 1 м3 з ПДВ145,51145,51145,51145,51

Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 14 днів з моменту даного оголошення, за місцезнаходженням комунального підприємства «Комунальник» (м. Маріуполь, вул. Набережна,18; телефон:

41-11-82, (068) 391-05-04;  e-mail: kommunalnik16@ukr.net ) та Департаменту з питань управління підприємствами з благоустрою Маріупольської Міської ради (м. Маріуполь,  вул. Митрополитська, 5)

З повагою, адміністрація КП «Комунальник»

0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *